Pondělí po 23. neděli v mezidobí C – 1 Tm 3,14 – 4,5

14Tyto věci ti píšu v naději, že k tobě brzo přijdu. 15Kdybych se však opozdil, chci, abys věděl, jak je třeba se chovat v domě Božím, jímž je církev Boha živého, sloup a opora pravdy. 16A vpravdě veliké je to tajemství zbožnosti: Ten, který se zjevil v těle, byl ospravedlněn v Duchu, ukázal se andělům, byl hlásán národům, ve světě mu uvěřili, byl přijat ve slávě vzhůru. 1Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů, 2těch, kteří v pokrytectví mluví lež a mají vypálené znamení na vlastním svědomí. 3Zabraňují lidem ženit se a nařizují jim zdržovat se pokrmů, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a poznali pravdu. 4Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s děkováním: 5posvěcuje se to skrze slovo Boží a přímluvu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: