Pondělí po 18. neděli v mezidobí C – Ko 3,18 – 4,1

18Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší v Pánu. 19Muži, milujte své ženy a nebuďte k nim příkří. 20Děti, poslouchejte své rodiče ve všem, neboť to je milé v Pánu. 21Otcové, nedrážděte své děti, aby nemalomyslněly. 22Otroci, poslouchejte ve všem pozemské pány, ne jen naoko, jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale v upřímnosti srdce, bojíce se Pána. 23Cokoli děláte, dělejte z duše jako Pánu, a ne lidem. 24Vždyť víte, že od Pána dostanete za odměnu dědictví. Pánu Kristu služte! 25Neboť kdo činí zlé, dostane zpět to, co zlého učinil. Bůh nikomu nestraní. 1Páni, prokazujte otrokům, co je spravedlivé a správné; vždyť víte, že i vy máte Pána v nebi.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: