Pondělí po 13. neděli v mezidobí B – 2 K 8, 16-24

16Díky Bohu, že dal Titovi do srdce stejný horlivý zájem o vás, 17takže tu výzvu přijal, a tím horlivější sám od sebe odchází k vám. 18Spolu s ním posíláme bratra, o jehož počínání ve službě evangelia se šíří chvála skrze všechny sbory. 19A nejen to, ale byl také sbory určen za našeho společníka na cestách s touto milostí, o kterou se staráme ke slávě samého Pána a podle naší ochoty si navzájem pomoci. 20 Tak se varujeme toho, že by nás někdo podezíral při naší péči o tuto štědrou hojnost. 21Neboť předem dbáme o to, aby vše bylo správné nejen před Pánem, nýbrž i před lidmi. 22S nimi ještě posíláme našeho bratra, kterého jsme v četných zkouškách shledali horlivým v mnoha ohledech. A nyní je ještě mnohem horlivější pro velkou důvěru, kterou k vám. 23Pokud jde o Tita, je to můj společník a spolupracovník v práci pro vás, pokud jde o naše bratry, jsou to vyslanci sborů a sláva Kristova

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: