Pondělí po 13. neděli v mezidobí A – Ž 47

2Všechny národy, tleskejte v dlaně, hlaholte Bohu s hlasitým jásotem! 3Vždyť Hospodin je Nejvyšší, je hrůzu vzbuzující král, veliký nad celou zemí! 4Podrobuje nám národy, podrobuje národy pod naše nohy. 5Vybral pro nás naše dědictví — pýchu Jákoba, kterého miloval. Sela. 6Vystoupil Bůh za radostného křiku, vystoupil Hospodin za zvuku beraních rohů. 7Zpívejte žalmy Bohu, pějte, pějte našemu králi, zpívejte žalmy, 8neboť Bůh je králem celé země, zpívejte žalmy s porozuměním. 9Bůh kraluje nad národy, Bůh sedí na svém svatém trůnu. 10Přední muži národů se připojili k lidu Boha Abrahamova. Vždyť Bohu náleží štíty země — je velmi vyvýšený.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: