Pondělí po 11. neděli v mezidobí C – Ga 3, 1-9

1Ó, nerozumní Galaťané, kdo vás očaroval, vás, kterým byl před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný? 2Toto jediné se chci od vás dovědět: Přijali jste Ducha na základě skutků Zákona, nebo na základě slyšení víry? 3To jste tak nerozumní? Začali jste Duchem, a nyní dokončujete tělem? 4Tolik jste vytrpěli nadarmo? Jestliže to skutečně bylo nadarmo! 5Tedy ten, který vás vystrojuje Duchem a působí mezi vámi mocné věci, činí tak na základě skutků Zákona, nebo na základě slyšení víry? 6Je tomu jako s Abrahamem: ‚uvěřil Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost.‘ 7Vězte tedy, že ti, kdo jsou z víry, jsou synové Abrahamovi. 8Písmo předvídalo, že Bůh ospravedlní pohany na základě víry; dopředu oznámilo Abrahamovi: ‚V tobě budou požehnány všechny národy.‘ 9Takže ti, kdo jsou z víry, docházejí požehnání s věřícím Abrahamem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: