Pátek před Trojicí C – Př 3, 19-26

19Moudrostí Hospodin položil základy země, rozumností upevnil nebesa. 20Jeho poznáním se rozevřely hlubiny a oblaky kanou rosu. 21Můj synu, ať nesejdou z tvých očí; střež obezřetnost a rozvahu 22a budou životem pro tvou duši a ozdobou pro tvůj krk. 23Tehdy půjdeš bezpečně svou cestou a tvoje noha neklopýtne. 24Když ulehneš, nebudeš se strachovat; lehneš si, a tvůj spánek bude příjemný. 25Neboj se náhlého strachu, ani když přijde ničivá bouře na ničemy. 26Neboť Hospodin ti bude po boku a bude chránit tvou nohu před polapením.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: