Pátek před Trojicí A – Jb 38, 12-21

12Dal jsi snad někdy za svůj život příkaz ránu? Obeznámil jsi jitřenku s jejím místem, 13aby uchopila zemi za okraje a ničemové z ní byli setřeseni? 14Proměňuje se jako hlína pod pečetním prstenem a oni slouží jako oděv. 15Ničemům bude jejich světlo odepřeno, povýšená paže bude zlomena. 16Přišel jsi snad až k pramenům moře a procházel ses po dně hlubiny? 17Byly ti snad odhaleny brány smrti, uvidíš snad brány nejhlubší tmy? 18Prozkoumal jsi zemi až do jejích šířek? Pověz, pokud to všechno znáš. 19Kudy vede ta cesta, na níž sídlí světlo, a temnota, kde to své místo, 20že bys je vzal na jejich území, že bys rozpoznal stezky k jejich domu? 21Věděl jsi, že se jednou narodíš a jak velký bude počet tvých dnů?

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: