Pátek před 6. nedělí v době postní A – Fp 1, 21-30

21Vždyť žít pro mne znamená Kristus a zemřít zisk. 22Jestliže tedy mám žít dále v těle, znamená to pro mne užitek z práce a nevím, co bych zvolil. 23Přitahuje mě obojí: Mám touhu odejít a být s Kristem, což je mnohem, mnohem lepší; 24ale zůstat v těle je nutnější pro vás. 25O tom jsem přesvědčen a vím, že zůstanu a vytrvám se všemi vámi k vašemu pokroku a radosti ve víře. 26aby se v Kristu Ježíši rozhojňovala vaše chlouba ze mne. až k vám opět přijdu. 27Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych, přijdu-li k vám, viděl, či jsem-li nepřítomen, o vás slyšel, že pevně stojíte v jednom Duchu, jako jedna duše zápasíte ve víře evangelia 28a v ničem se nelekáte svých protivníků. Jim je to znamením záhuby, vám však záchrany, a to od Boha. 29Neboť vám je z milosti pro Krista dáno, abyste nejen v něj věřili, ale i pro něho trpěli; 30vedete týž zápas, jaký jste při mně viděli a o jakém nyní slyšíte.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: