Pátek před 6. nedělí po Zjevení Páně A – Ž 119, 1-8

1Blahoslavení jsou ti, jejichž cesta je bezúhonná, ti, kteří žijí podle zákona Hospodinova. 2Blahoslavení jsou ti, kdo střeží jeho svědectví a hledají ho celým srdcem. 3Takoví nepáchají podlosti, chodí po jeho cestách. 4Tys dal svá přikázání, aby se pečlivě zachovávala. 5Kéž by byly mé cesty upevněny pro zachovávání tvých ustanovení! 6Tehdy nebudu zahanben, když si budu hledět všech tvých příkazů. 7V upřímnosti srdce ti budu vzdávat chválu, když se učím tvým spravedlivým nařízením. 8Budu zachovávat tvá ustanovení — jen mě neopouštěj!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: