Pátek před 4. nedělí adventní A – Ga 4, 1-7

1Říkám však: Pokud je dědic nezletilý, v ničem se neliší od otroka, ač je pánem všeho.   2Je podřízen poručníkům a správcům až do doby předem určené otcem.   3Stejně i my, když jsme byli nezletilí, byli jsme v otroctví pod živly světa.   4Když však přišla plnost času, vyslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem,   5aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, a abychom přijali synovství.   6A protože jste synové, vyslal Bůh ducha svého Syna do našich srdcí, ducha, který volá: ‚Abba, Otče.‘   7Takže už nejsi otrok, ale syn. A když syn, tedy i dědic skrze Boha.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: