Pátek před 29. nedělí v mezidobí A – 1 P 5, 1-5

1Starší mezi vámi vybízím, spolustarší a svědek Kristových utrpení a také účastník budoucí slávy, která bude zjevena. 2Paste Boží stádo, které je u vás; dohlížejte na ně ne z donucení, ale dobrovolně, podle Boha, ne z nízké zištnosti, ale ochotně, 3ne jako páni nad svým podílem, ale jako ti, kteří se svému stádu stávají vzorem. 4A když se ukáže nejvyšší pastýř, dostanete nevadnoucí věnec slávy. 5Stejně se vy mladší podřiďte starším. A všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť ‚ Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.‘

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: