Čtvrtek před 5. nedělí velikonoční B – Sk 8, 1b-8

1V ten den začalo veliké pronásledování církve, která byla v Jeruzalémě; všichni kromě apoštolů se rozprchli po území Judska a Samařska. 2Zbožní muži Štěpána pochovali a velmi nad ním naříkali. 3Saul ničil církev: vcházel do jednotlivých domů, odvlékal muže i ženy a dával je do vězení. 4Ti tedy, kteří se rozprchli, procházeli zemí a zvěstovali slovo. 5Filip sestoupil do města Samaří a hlásal jim Krista. 6Zástupy jednomyslně věnovaly pozornost tomu, co Filip mluvil, když slyšely a viděly znamení, která činil. 7Neboť z mnoha těch, kteří měli nečisté duchy, tito duchové s velikým křikem vycházeli a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. 8A v onom městě nastala veliká radost.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: