Čtvrtek před 4. nedělí po Zjevení Páně A – Dt 16, 18-20

18Ve všech svých branách, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, si pro své kmeny ustanov soudce a správce. Ať soudí lid spravedlivým soudem.   19Nepřevracej právo a nestraň lidem. Nepřijímej úplatek, protože úplatek oslepuje oči moudrých a podvrací jednání spravedlivých.   20Následuj spravedlnost, a jen spravedlnost, abys zůstal naživu a obsadil zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: