Čtvrtek před 29. nedělí v mezidobí C – Sk 17, 22-34

22Také zástup proti Pavlovi a Silovi povstal a velitelé z nich strhli šaty a poroučeli je bít holí. 23Když jim vysázeli mnoho ran, uvrhli je do vězení a žalářníkovi nařídili, aby je bezpečně hlídal. 24Když dostal takový příkaz, uvrhl je do vnitřního vězení a pro jistotu jim dal nohy do klády. 25Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha a ostatní vězňové je poslouchali. 26Náhle nastalo veliké zemětřesení, takže se otřásly základy vězení. Rázem se otevřely všechny dveře a všem se uvolnila pouta. 27Když se žalářník probudil a uviděl otevřené dveře vězení, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že vězňové uprchli. 28Ale Pavel zvolal silným hlasem: „Neudělej si nic zlého! Jsme tu všichni.“ 29Žalářník požádal o světlo, vtrhl dovnitř a s třesením padl před Pavla a Silase. 30Vyvedl je ven a řekl: „Páni, co mám dělat, abych byl zachráněn?“ 31Oni řekli: „Uvěř v Pána Ježíše, a budeš zachráněn ty i tvůj dům.“ 32A promluvili Pánovo slovo k němu i ke všem, kteří byli v jeho domě. 33I ujal se jich v tu noční hodinu, vymyl jim rány a hned se dal pokřtít on i všichni jeho domácí. 34Pak je zavedl do domu, prostřel stůl a s celým svým domem se radoval, že uvěřil Bohu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: