Čtvrtek před 15. nedělí v mezidobí A – Ř 2, 12-16

12Ti, kdo bez Zákona zhřešili, bez Zákona také zahynou; a ti, kdo zhřešili pod Zákonem, skrze Zákon budou souzeni. 13Neboť u Boha nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší. ale ospravedlněni budou ti, kdo jej plní. 14Když totiž pohané, kteří nemají Zákon, přirozeným způsobem činí to, co Zákon požaduje, pak jsou sami sobě Zákonem, ač Zákon nemají. 15Ukazují, že mají dílo Zákona napsané ve svých srdcích. Jejich svědomí bude svědčit spolu s myšlenkami, jež se navzájem obviňují nebo také obhajují, 16v den. kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude podle mého evangelia soudit, co je skryto v lidech.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: