4. neděle velikonoční A – J 10, 1-10

1„Amen, amen, pravím vám, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam odjinud, to je zloděj a lupič. 2Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. 3Tomu hlídač otevírá a ovce slyší jeho hlas; své ovce volá jménem a vyvádí je. 4Když všechny své vlastní vyžene ven, kráčí před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. 5Za cizím však jistě nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“ 6Ježíš jim pověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. 7Ježíš tedy opět řekl: „Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. 8Všichni, kteří přišli přede mnou. jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlechly. 9Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn; bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. 10Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a hubil; já jsem přišel, aby měly život a měly ho hojnost.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: