34. neděle v mezidobí C – Evangelium L 23, 33-43

33A když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali tam Ježíše i ty zločince — jednoho po pravici a druhého po levici. 34Ježíš říkal: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ Když si dělili jeho šaty, hodili los. 35Lid stál a díval se. I vůdci se mu vysmívali a říkali: „Jiné zachránil, ať zachrání sebe, je-li ten Kristus Boží, ten Vyvolený.“ 36Posmívali se mu i vojáci, kteří přistupovali a přinášeli mu ocet 37a říkali: „Jsi-li ty ten král Židů, zachraň sám sebe.“ 38Byl nad ním i nápis napsaný řeckými, latinskými a hebrejskými písmeny: „Toto je král Židů.“ 39Jeden z pověšených zločinců ho urážel slovy: „Což ty nejsi Kristus? Zachraň sám sebe i nás!“ 40Ale druhý ho napomínal: „To se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi stejně odsouzený. 41A my spravedlivě, neboť dostáváme, co si zasluhujeme za své skutky, ale tento nic zlého neudělal.“ 42A říkal: „Ježíši, vzpomeň si na mne, až přijdeš do svého království.“ 43Ježíš mu řekl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: