33. neděle v mezidobí C – Evangelium L 21, 5-19

5Když někteří mluvili o chrámu, že je vyzdoben krásnými kameny a obětními dary, Ježíš řekl: 6„Přijdou dny, ve kterých z toho, co vidíte, zde nezůstane kámen na kameni, který nebude stržen.“ 7Otázali se ho: „Učiteli, kdy to bude? A jaké bude znamení, až se to začne dít?“ 8Řekl: „Dávejte si pozor, abyste nebyli svedeni. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem‘ a ‚ten čas je tu‘. Nechoďte za nimi. 9Když byste uslyšeli o válkách a nepokojích, nevyděste se. Neboť to musí nejprve nastat, ale konec nebude hned.“ 10Potom jim říkal: „Povstane národ proti národu a království proti království, 11budou veliká zemětřesení a na různých místech hlad a mor, budou hrůzy a veliká znamení z nebe. 12Avšak před tím vším vztáhnou na vás ruce a budou vás pronásledovat, vydávajíce vás do synagog a do vězení, budete pro mé jméno předváděni před krále a vladaře. 13To vám bude svědectvím. 14Uložte si tedy do svých srdcí, abyste se předem nepřipravovali, jak se budete hájit. 15Neboť já vám dám řeč a moudrost, které nebudou moci odolat ani ji vyvrátit žádní vaši protivníci. 16Vydají vás i rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou usmrceni. 17A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. 18Ale ani vlas z vaší hlavy se určitě neztratí. 19Svou trpělivostí získejte své duše.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: