30. prosince A – Iz 26, 1-9

1V onen den se bude v judské zemi zpívat tato píseň: Máme pevné město, Bůh připravil záchranu, hradby a val.   2Otevřete brány, ať vejde spravedlivý národ, který zachovává věrnost.   3Mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje.   4Důvěřujte Hospodinu až navěky, protože v Hospodinu, v Hospodinu je skála věků.   5Vždyť sehnul obyvatele výšiny — město, které je vyvýšené, sníží, sníží je až k zemi, srazí je až do prachu;   6pošlape je noha, nohy chudého, kroky chudáků.   7Cestou spravedlivého je poctivost; ó, Přímý, ty budeš urovnávat stezku spravedlivého!   8Také na cestě tvých soudů, Hospodine, očekáváme na tebe; po tvém jménu a po tvém připomenutí touží naše duše.   9Toužím po tobě v noci celou svou duší, hledám tě ve svém nitru celým svým duchem. Vždyť když se dějí tvé soudy na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: