3. ledna B – Ž 110

1Výrok Hospodinův mému pánu: Usedni po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou. 2Tvé mocné žezlo vyšle Hospodin ze Sijónu: Panuj uprostřed svých nepřátel! 3Tvůj lid přijde dobrovolně v den tvého vojska v důstojné svatosti. Tvá mládež ti bude rosou z lůna úsvitu. 4Hospodin přísahal a nebude toho litovat: Ty jsi kněz navěky na způsob Malkísedeka. 5Panovník po tvé pravici srazí v den svého hněvu krále. 6Bude soudit národy, naplní vše mrtvými těly, srazí hlavu nad velkou zemí. 7Napije se z potoka na cestě, proto zvedne hlavu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: