2. neděle velikonoční C – nebo Ž 150

1Haleluja! Chvalte Boha v jeho svatyni! Chvalte ho na nebeské klenbě, plné jeho moci! 2Chvalte ho za jeho mocné činy! Chvalte ho za jeho nesmírnou velikost! 3Chvalte ho dutím na beraní roh, chvalte ho na harfu a lyru! 4Chvalte ho tamburínou a tancem, chvalte ho strunami a píšťalou! 5Chvalte ho činely hlasitými, chvalte ho činely zvučnými! 6Vše, co dýchá, ať chválí Hospodina! Haleluja!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: