2. neděle adventní C – Bar 5, 1-9

1Svlékni, Jeruzaléme, roucho žalu a trápení,
ozdob se navěky Boží slávou,
2zahal se pláštěm Boží spravedlnosti,
nasaď si korunu slávy Věčného!
3Vždyť tvoji nádheru Bůh ukáže
všem lidem pod nebem
4a tvé jméno od Boha bude znít navěky:
„Pokoj spravedlnosti“ a „Sláva zbožnosti“.

5Povstaň, Jeruzaléme,
vystup na výšinu a vzhlédni k východu!
Pohleď, jak se tvé děti na rozkaz Svatého
shromáždily od západu až po východ
a radují se, že si Bůh vzpomenul.
6Trmácely se od tebe pěšky,
když je nepřátelé odvedli,
Bůh ti je ale přivede slavně zpět –
ponesou se na nosítkách jako králové na trůnech!
7Bůh totiž přikázal všem vysokým horám
i věčným dunám, aby se snížily,
a roklím, aby se zaplnily zemí do roviny,
aby Izrael mohl bezpečně kráčet v Boží slávě.
8Na Boží příkaz také lesy i všechny vonné stromy
poskytly Izraeli stín.
9Bůh sám totiž povede Izrael s radostí,
ve světle své slávy,
se svým milosrdenstvím a spravedlností.

nebo

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: