Jste zde

Ekumenismus

Názory evangelíků na změny a ekumenismus (Jan Šulc) 177
Církev zítřka na cestách včerejška (Filip Outrata) 176
Jedna církev, jedna naděje (Rowan Williams) 175
Světová rada církví: Skutečně konsensus? (Richard Frieling) 175
Překonat stíny minulosti (Rowan Williams) 174
Utrechtská unie (Lukáš Kratochvíl) 174
Ochota věřících tradičních církví ke změnám (Milan Hanyš) 174
Stav dialogu mezi pravoslavnými a katolíky (Reinhard Thöle) 174
Ekumenická situace v Evropě (Margot Kässmannová) 173
Ekumenická situace v Evropě (Walter Kasper) 172
Ekumena od Melanchthona k Limě (Sigisbert Kraft) 173
Ekumenická rodina církví (David Holeton) 172
Abrahamovská náboženství: víra a násilí (Pim Valkenberg) 171
Ve své milosti, Bože, změň tento svět! (Joris Vercammen) 171
Leuenberské společenství (Jitka Krausová) 167
Světový reformovaný svaz (Jitka Krausová) 166
Vášnivě zastávám jednotu Těla Kristova (bratr Alois) 232
Konference evropských církví (Jitka Krausová) 165
Ekumenické fórum evropských křesťanských žen (Jitka Krausová) 164
Ecumenical Youth Council in Europe (EYCE) (Jitka Krausová) 163
Action by Churches Together (ACT) International (Jitka Krausová) 161
Světový luterský svaz (Jitka Krausová) 160
Světová rada církví (Jitka Krausová) 159
Ekumenická rada církví v ČR (Jitka Krausová) 158
Ekumenické organizace a jejich vazby na Ekumenickou radu církví v ČR (Jitka Krausová) 157
Katolíci versus evangelíci (Jan Konzal) 165
Oikumené neboli cesta k nové katolicitě (Anton Houtepen) 165
Eucharistická pohostinost (Jiří G. Kohl) 160
Ekumena - ekumenická pohostinost (Gotthold Hasenhüttl) 160
Modely společenství církví (Gillian R. Evansová) 158
Čtyřicet let od vydání dekretu o ekumenismu (Martin Vaňáč) 155
Heinz Schütte: Neteologické překážky jednoty  146
Interkomunio: Argumenty pro a proti (Jan Kirschner) 143
Eucharistie/večeře Páně a ekumenický dialog 1. část 141 2. část  142
Uznat ty druhé za církev Ježíše Krista (Holder Gohla) 141
Společná večeře Páně je možná 141
Neuralgický bod českého ekumenismu (Jaroslav Vokoun) 140
Eucharistie jako svátost církevní jednoty (Franz-Josef Nocke) 139
„Římskokatolický ekumenismus” ve slepé uličce? (Martin Vaňáč) 139
Šance a perspektivy eucharistického společenství (Peter Neuner) 138
Povzbuzení k ekumeně 136
Společenství stolu jako ekumenický závazek 1. část 133 2. část 134 (Gerhard Voss)
Pravoslavné vítězství na celé čáře? (Hans E. Ederer) 133
Prekáža úrad jednote cirkvi a spoločnému eucharistickému stolu? (Hans Jorissen) 129
Ekumenická hierarchie pravd dle O. H. Pesche (Jan Spousta) 122
Znamení naděje 120
Ekumenické styky v období let 1918 – 1960 (Martin Vaňáč) 119
Ekumenické hnutí a římskokatolická církev (Martin Vaňáč) 117
Interkomunio s římskými katolíky 116
Svátostné společenství 116
Ekumenický dialog 116
Předstupně ekumenismu (Martin Vaňáč) 113
Ekumenické šoky na konci léta 110
Stanovisko hnutí My jsme církev k prohlášení Dominus Iesus 110
Římskokatolická identita v současném ekumenickém dialogu (Jiří Hanuš) 108
Jednota v Duchu je víc než rozdíly v konfesích
(Jan Spousta) 107
Prohlášení k návštěvě papeže v Německu (Bernd Jochen Hilberath, Karl-Josef Kuschel) 232
Ekumenická spiritualita, jak ji prožíváme dnes (Hans Küng, Jürgen Moltmann) 231
Povolání k přátelství (Filip Outrata) 231
Ekumena: cirkve v Oceánii (Kafoa Salamone) 227