Jste zde

skrutinium

Původní náplní předvelikonočního období byl podíl celého shromáždění křesťanů na přípravě katechumenů ke křtu a příprava na obnovu vlastního křtu o velikonoční vigilii. Odříkání si potravy (půst) bylo jedním z prostředků této přípravy. Skrutinium (doslova zkouška) je jeden z mnoha obřadů katechumenátu doložených prameny křesťanského starověku a ranného středověku. Skrutinia katechumenů jsou obnovena v současné římské církvi. Vyjadřují solidaritu již pokřtěných s těmi, kteří se na křest připravují. Nejde o „přezkušování“ katechumena, ale o vzájemné povzbuzování v rodící se víře na základě biblických textů. Jádrem skrutinií jsou exorcismy – prosby, aby katechumen přilnul ke Kristu a na něj vsadil svůj život.