Jste zde

3. ročník

Rozvrh zářijového kurzu bakalářského studijního programu Teologie křesťanských tradic UK - ETF 2016/2017

3. ročník

Pá 16. 9. večer            příjezd, seznámení, liturgie obnovy křtu

So 17. 9. dopol.          Pavel Hradilek: Liturgika - Úvod do oboru - Křesťanská obec jako řádné liturgické prostředí

So 17. 9. odpol.          Jan Klípa: Konstantinopol

So 17. 9. večer            zábavný večer v režii studentů 2. ročníku

 

Ne 18. 9. dopol.         liturgie, předsedá A. Křišťan (příprava 2. ročník)

Ne 18. 9. odpol.         výlet

Ne 18. 9. večer           diskusní večer s biskupem J. Konzalem

 

Po 19. 9. dopol.          Darina Bártová: Homiletický seminář

Po 19. 9. odpol.          Pavel Hradilek: Boží slovo je středem každé liturgie

Po 19. 9. večer            volný večer

 

Út 20. 9. dopol.         Martin Prudký: Biblický seminář I

Út 20. 9. odpol.          Darina Bártová, Pavel Hradilek: biblicko – liturgický seminář

Út 20. 9. večer            diskusní večer s biskupem Pavlem B. Stránským

 

St 21. 9. dopol.           Kateřina Bauerová: Trojice v křesťanské tradici

St 21. 9. odpol.           Kateřina Bauerová: Stvořitel a stvoření

St 21. 9. večer            diskuse s D. Bartoňem o náboženských právech v Evropě

 

Čt 22. 9. dopol.          Filip Outrata: Systematická / dogmatická teologie – úvod, vývoj a členění, konfesijní rozdíly

Čt 22. 9. odpol.          Filip Outrata: Zdroje autority v teologii – Zjevení, tradice, Písmo, dogma, učitelský úřad, zkušenost

Čt 22. 9. večer            volný večer

 

Pá 23. 9. dopol.          Pavel Hradilek: Eulogie jako základní forma předsednické modlitby

Pá 23. 9. odpol.          Pavel Hradilek/Jan Rückl: Přímluvy jako základní forma modlitby obce

Pá  23. 9. večer           duchovní program s Danielou Knorrovou

 

So 24. 9. dopol.          Pavel Hradilek: Čas v liturgii

So 24. 9. odpol.          Pavel Hradilek: Křesťanská iniciace

So 24. 9. večer            zábavný večer v režii studentů 1. a 3. ročníku

 

Ne 25. 9. dopol.         liturgie, předsedá Marek B. Růžička (příprava 3. ročník)

Ne 25. 9. odpol.         odjezd