Jste zde

Texty Ivany Noble

Selected bibliography of Ivana Noble (Dolejšová)

Aplikace hermeneutické, fenomenologické a epistemologické metody v současné ekumenické teologii

Apophatic Aspects of Theological Conversation

Apophatic Elements in Derrida's Deconstruction

The Apophatic Way in Gregory of Nyssa

The bible as a tool for resistance

Conversion and Postmodernism

Czech Churches in Transition

Člověk a svět jako mnohohlas

Duchovní situace v ČR - výzvy, trendy a nová duchovní orientace v ČR

Eschatological Elements in Hus's Understanding of Orthopraxis

Eschatological Elements in Jan Hus's Ecclesiology and Their Implications for a Later Development of the Church in Bohemia

Farářka

From Sacramentality of the Church to the Sacramentality of the World

FUNDAMENTALISM AND LIBERALISM

Jan Hus in Ecumenical Discussion

Královna Šabbat chrání lidskou představivost...

No house divided against itself will stand

O možnostech a povaze teologického poznání u Alexandra Schmemanna

Religious Experience - Reality or Illusion

Rozhovor Jana Jandourka s Ivanou Noble

Rozumět znamená měnit se

A SKETCH OF DIVINE LOVE

Spiritualita a tvořivost: Cesta života a cesta mámení podle Symeóna Nového Teologa a Ignáce z Loyoly

Symbolic nature of a Christian Existence according to Ricoeur and Chauvet

Teologie jako věda ve východní a v západní tradici

Velvet Revolution after Ten Years

When a bird sings: Anthony de Mello in a Dispute

Wittgenstein's Account of Religion as a Desire to Become a Different Man