Jste zde

Předměty

Seznam přednášek pro bakalářský studijní program Teologie křesťanských tradic

pro akademický rok 2007/2008

(př. = přednáška, sem. = seminář, z = zápočet, pp = písemná práce, zk = zkouška)

                                                                                   ZS (př.+sem.)              LS (př.+sem.)

1. ročník

T101. Úvod do studia                                                 4+4 z

M. Vaňáč

T102. Úvod do teologického myšlení               20+20  z, pp, zk          

I. Noble, K. Bauer

T103. Vybrané kapitoly z psychologie a sociologie

náboženství                                                                 20+20 z, pp, zk

J. Spousta, P. Zach

T104. Hermeneutika Písma a tradice                           12+12                         8+8 z, pp, zk

I. Noble, K. Bauer

T105. Filozofické základy teologie 20. století                                      20+20 z, pp, zk

J. Kranát, J. Černý, O. Fischer

T106. Tematické teologické semináře              0+12 z                         0+12 z

M. Vaňáč

T107. Zářijový kurs                                                    z

M. Vaňáč

Výběrové předměty dle výběru (viz dále)                    

2. ročník

T201. Starý zákon                                                      20+20  z, pp, zk

P. Sláma, M. Vymětal, M. Prudký

T202. Nový zákon                                                      20+20  z, pp, zk

L. Heryán, M. Ryšková, J. Mrázek

T203. Religionistika a mezináboženský dialog  8+8                             12+12  z, pp, zk

I. Štampach, L. Kropáček

T204. Dějiny křesťanství                                             8+8                             12+12  z, pp, zk

M. Vaňáč, R. Vévoda

T205. Tematické teologické semináře              0+12 z                         0+12 z

M. Vaňáč

T206. Zářijový kurs                                                    z

M. Vaňáč

Povinně-volitelný seminář dle výběru (viz dále) 0+12                           0+12 z, pp

Výběrové předměty dle výběru (viz dále)                    

3. ročník

T301. Biblický seminář                                               0+16                           0+16 z, pp

M. Prudký

T303. Ekumenická eklesiologie                                   20+20 z, pp, zk

P. Filipi, M. Vaňáč

T304. Systematická teologie v ekumenické

perspektivě                                                                 20+20 z, pp                 8+8 zk

I. Noble, P. Macek, J. Štefan

T305. Liturgická teologie ekumenicky                                                 20+20 z, pp, zk

D. Holeton, P. Hradilek

T306. Tematické teologické semináře              0+12 z                         0+12 z

M. Vaňáč

T307. Zářijový kurs                                                    z

M. Vaňáč

Povinně-volitelný seminář dle výběru (viz dále) 0+12                           0+12 z, pp

Výběrové předměty dle výběru (viz dále)                    

4. ročník

T401. Křesťanská etika a současné

morální problémy                                                        20+20 z, pp, zk

J. Halama, H. Costigane

T. 402. Křesťanské spirituality                        20+20 z, pp, zk

J. Lachman

T404. Církevní umění                                      8+8 z

J. Klípa

T405. Biblicko-liturgický seminář                                                                   0+8 z

P. Hradilek

T406. Historický seminář                                                                               0+8 z

M. Vaňáč

T407. Systematicko-teologický seminář                                                          0+8 z

I. Noble

T408. Seminář k bakalářské práci                                                                  0+32 z

M. Vaňáč

T409. Tematické teologické semináře              0+12 z

M. Vaňáč

T410. Zářijový kurs                                                    z

M. Vaňáč

Výběrové předměty dle výběru (viz dále)                    

Povinně-volitelné semináře (2. - 3. ročník)

TP01. Rodina a sexualita                                             0+12                           0+12 z, pp

Z. Susa, A. Brzek

TP02. Současná náboženská hnutí                               0+12                           0+12 z, pp

I. Štampach, Z. Vojtíšek

TP03. Sdělovací prostředky                                        0+12                           0+12 z, pp

D. Brůhová

TP04. Pastorační psychologie                          0+12                           0+12 z, pp

P. Zach

TP05. Úvod do romistiky                                            0+12                           0+12 z, pp

TP06. Výchovná práce ve vězeňství                            0+12                           0+12 z, pp

P. Kočnar

TP08. Výtvarné umění v liturgii                        0+12                           0+12 z, pp

J. Klípa

Výběrové předměty (pro 1. - 4. ročník)

TV04. Novozákonní řečtina                                        0+28                           0+28 z

J. Dus, D. Bártová

TV07. Základy hebrejštiny                                          0+28                           0+28 z

M. Vymětal

TV08. Čtení a rozbor filozofických textů                      0+28                           0+28 z

J. Černý

Kategorie: