Jste zde

Eklesiologie

Církev jako communio    II. vatikánský koncil    Dokumenty   Malý kurs teologie obce   Služby v církvi   
Řimskokatolická církev ve světě   Římskokatolická církev u nás    Vzory sesterských církví   Praxe    Pražská obec ES  
prof. Hans Jorissen   prof. Bernhard Häring   Varia

Církev jako communio

Všichni jste bratři (Paul Wess) 229

II. vatikánský koncil

Poměr církve ke světu (B. J. Hilberath) 180
Papežovo dilema (Paul Wess) 229

Dokumenty

Dopis z Fryštáku (M. Výborný) 097
Rok poté (J. Hanuš) 101
Závěry synody biskupství SRN: Pastorační služby v obci 108;
Problematická zúžení (B. J. Hilberath) 187

Malý kurs teologie obce (Jaroslav Vokoun)

Diakonie a pastorace (P.M. Zulehner) 055
Základní kurs vize (P. Zulehner) 058

Služby v církvi

Maďarská církev po převratu (A. Várszegi) 052

Ženatí kněží (Antonio Duato Gómez-Novella) 230

Římskokatolická církev u nás

Vzory sesterských církví

prof. Hans Jorissen

Církev jako communio (H. Jorissen) 096
Jsme dál, než si myslíme (Hans Jorissen) 124
Eucharistie - svátost jednoty (Hans Jorissen) 163
Církev jako komunio (H. Jorissen) 179

prof. Bernhard Häring

Máme všechny důvody doufat (rozhovor s B. Haringem) 077

Varia


Dedina na mori (G.G. Caiazzo) 055
Action 365 (-jv-) 061
Petice katolického lidu (W. Seidel) 062
Kněžství a celibát (W. Trilling) 063
K celibátu kléru (M.V. Hakim) 064
Prorok jako nárazník (R. Rolheiser) 068
Kritika Církvi (A. Rotzetter) 068
Kámen na krku (JaS) 072
Vězně navštěvovati (V. Klíma) 075
Z perspektivy chudých (rozhovor s T. Noblem) 082
Rady k vedení a spravování církve a dnešní společnosti podle řehole sv. Benedikta (S. Schroer) 1. část 084, 2. část 085
Asijské katolictví (P. Blaha) 085
Musí kurie řídit vše? (J.R. Quinn) 085
Má smysl svolat synod? (J. Konzal) 087
Na obranu víry (P. Blaha) 087
Stálý jáhen v eklesiologickém pohledu vzhledem k současným výzvám v církvi a společnosti (W. Kasper) 1. část 090, 2. část 091
Po deseti letech (J. Vokoun) 098
Past středu (J. Hanuš) 098
Teologie, řád, úřad (P. Filipi) 101