Jste zde

Rozvrh

Rozvrh TKT v zimním semestru 2019

1. ročník: středy 15.45 – 17.15 Úvod do filosofie /Filip Härtel/, 17.30 – 21.00 hlavní výuka, posluchárna E

2. 10. Ivana Noble: Úvod do teologického myšlení (Jak mluvit o Božím zjevení - zápas tradice s důrazy na mystiku a na racionalitu)
9. 10. František Štěch: Hermeneutika Písma s tradice (Reformační přístup k výkladu Písma)
16. 10. Ivana Noble: Úvod do teologického myšlení (Christocentričnost křesťanské tradice)
23. 10. František Štěch: Hermeneutika Písma s tradice (Vznik moderní hermeneutiky: Friedrich Schleiermacher)
30. 10. /odpadá Úvod do filosofie/ Ivana Noble: Úvod do teologického myšlení (Moudrost a Duch)
6. 11. Jan Spousta: Sociologie náboženství
13. 11. Ivana Noble: Úvod do teologického myšlení (Kdo je teolog?)
20. 11. František Štěch: Hermeneutika Písma s tradice (Filosofická hermeneutika: Hans-Georg Gadamer; Hermeneutická fenomenologie: Paul Ricoeur)
27. 11. František Štěch: Hermeneutika Písma s tradice (Hermeneutika a umění)
4. 12. Ivana Noble: Úvod do teologického myšlení (Kontexty teologie + zkouška)
11. 12. František Štěch: Hermeneutika Písma s tradice (Interkulturní hermeneutika: Ram Adhar Mall; Interkulturní čtení Bible: Hans de Wit)
18. 12. Jan Spousta: Sociologie náboženství
8. 1. Eva Mašková: Psychologie náboženství
15. 1. Eva Mašková: Psychologie náboženství

 

2. ročník: středy 17.30 – 21.00, učebna F

2. 10. Petr Sláma: Starý zákon (Pentatuech II)
9. 10. Ivan Štampach: Religionistika
16. 10. Jan Rückl: Starý zákon (Zadní proroci I)
23. 10. Martin Vaňáč: Ekumenická eklesiologie
30. 10. Jan Rückl: Starý zákon (Zadní proroci II)
6. 11. Martin Vaňáč: Ekumenická eklesiologie
13. 11. Petr Sláma: Starý zákon (Mudrosloví)
20. 11. Lukáš Nosek: Religionistika (Islám)
27. 11. Jan Rückl: Starý zákon (Apokalyptika)
4. 12. Ivan Štampach: Religionistika
11. 12. Petr Sláma: Starý zákon (Teologie SZ: oč jde, dílčí téma)
18. 12. Ivan Štampach: Religionistika
8. 1. Martin Vaňáč: Ekumenická eklesiologie
15. 1. Martin Vaňáč: Ekumenická eklesiologie

 

3. ročník: středy 17.30 – 21.00, učebna G

2. 10. Petr Jandejsek: Seminář k bakalářské práci
9. 10. Kateřina Kočandrle Bauer: Systematická teologie (Deifikace a koncept boholidství v ruské náboženské tradici)
16. 10. Filip Outrata: Systematická teologie (Teologie církve)
23. 10. Pavel Hradilek: Liturgická teologie (Obec jako základní liturgické prostředí - svatý lid)
30. 10. Filip Outrata: Systematická teologie (Eschatologie)
6. 11. Kateřina Kočandrle Bauer: Systematická teologie (Maria a společenství svatých)
13. 11. Martin Prudký: Biblický seminář II
20. 11. Kateřina Kočandrle Bauer: Systematická teologie (Práce s literaturou jako příprava ke zkoušce)
27. 11. Jan Rückl: Liturgická teologie (Eulogie)
4. 12. Jan Rückl: Liturgická teologie (Ektenie)
11. 12. Pavel Kolář: Liturgická teologie (Křesťanská iniciace)
18. 12. Pavel Hradilek: Liturgická teologie (Liturgie Jana Zlatoústého)
8. 1. Filip Outrata: Systematická teologie (Křesťanství a mimokřesťanská náboženství)
15. 1. Kolokvium Systematické teologie