Jste zde

Rozvrh

Rozvrh TKT v letním semestru 2019

1. ročník: středy 15.45 – 17.15 Úvod do studia Bible /Mikuláš Vymětal a Darina Bártová/, 17.30 – 21.00 hlavní výuka, posluchárna E

20. 2. Jan Kranát: Filozofické základy teologie 20. století: Kant
27. 2. Jan Kranát: Filozofické základy teologie 20. století: Hegel
2. 3. sobota dop.: Martin Vaňáč: Vývoj církevního úřadu v křesťanském starověku. Od proroků k biskupům
2. 3. sobota odp.: Martin Vaňáč: Synody a koncily
6. 3. Jan Kranát: Filozofické základy teologie 20. století: Nietzsche
13. 3. Jan Kranát: Filozofické základy teologie 20. století: Filosofie 20. stol.
20. 3. Martin Vaňáč: Křesťanský středověk
27. 3. Martin Vaňáč: Reformace
3. 4. Jan Kranát: Filozofické základy teologie 20. století: Husserl
10. 4. Jan Kranát: Filozofické základy teologie 20. století: Heidegger
24. 4. Rudolf Vévoda: Papežství a moderní doba (1846-1958). K výročí I. vat. koncilu (1869)
2. 5. čtvrtek Rudolf Vévoda: Mezi proměnami a kontinuitou. Papežství po II. vatikánském koncilu
9. 5. čtvrtek Jan Kranát: Filozofické základy teologie 20. století: Gadamer
15. 5. Jan Kranát: Filozofické základy teologie 20. století: Ricoeur
22. 5. Martin Vaňáč: Vývoj protestantismu v novověku
29. 5. Martin Vaňáč: Dějiny ekumenického hnutí
5. 6. Dějiny křesťanství: prezentace referátů studentů na téma II. vatikánský koncil

 

2. ročník: středy 15.45 - 17.15 Úvod do dějin dogmatu - ÚDD / Filip Outrata/, 17.30 – 21.00 hlavní výuka, učebna F

20. 2. není ÚDD; Jiří Mrázek: Historické pozadí Nového zákona I
27. 2. Jiří Mrázek: Historické pozadí Nového zákona II
2. 3. sobota dop. Ladislav Heryán: Nový zákon - evangelia I
2. 3. sobota odp. Ladislav Heryán: Nový zákon - evangelia II
6. 3. Ladislav Heryán: Nový zákon - evangelia III
13. 3. není ÚDD; Ladislav Heryán: Nový zákon - evangelia IV
20. 3. Ladislav Heryán: Nový zákon - evangelia V
27. 3. není ÚDD; Jan Roskovec: Nový zákon - Pavlovy listy I
3. 4. není ÚDD; Jindřich Halama: Co je etika, jaké je její místo a role v teologii?
10. 4. Jindřich Halama: Bible a etika I. Starý zákon - Desatero
24. 4. Jindřich Halama: Bible a etika II. Nový zákon - Kázání na hoře
2. 5. není ÚDD; čtvrtek Jindřich Halama: Z dějin křesťanské etiky I. Středověk a reformační etika
9. 5. není ÚDD; čtvrtek Jindřich Halama: Z dějin křesťanské etiky II. Novověk a současné pojetí
11. 5. sobota dop. Jindřich Halama: Základy křesťanské sociální etiky - historie a principy
11. 5. sobota odp. Jindřich Halama: Křesťanská etika a ekologie
15. 5. Jan Roskovec: Nový zákon - Pavlovy listy II
22. 5. není ÚDD; Jiří Mrázek: Nový zákon - Katolické epištoly, Zjevení
29. 5. Jindřich Halama: Křesťanství a bioetika

 

3. ročník: středy 17.30 – 21.00, učebna G (není-li uvedeno jinak)

27. 2. Martin Prudký: Biblický seminář III
6. 3. Jaroslav Jirman: Manželská spiritualita
13. 3. Karel Sládek: Křesťanské spirituality - úvod (výuka na KTF)
20. 3. Ladislav Beneš: Protestantské spirituality
27. 3. Martin Špaček: Spiritualita nemoci, utrpení a umírání
3. 4. Karel Sládek: Mnišství (výuka na KTF)
10. 4. Marek Janovský: Evangelikální a charismatická spiritualita
24. 4. Denisa Červenková: Barokní spiritualita (výuka na Karmelu v Košířích)
2. 5. čtvrtek Kateřina Bauerová: Pravoslavná spiritualita