Jste zde

Postup přípravy

Postup přípravy liturgie

Pro západní liturgii je charakteristická tématizace bohoslužby. Téma by se mělo objevit ve všech částech bohoslužby (úvod, liturgie slova, večeře Páně - pokud se jedná o eucharistickou liturgii, závěr) a to jak v prvcích zvěstování, tak v prvcích odpovědi. Téma je buď dáno biblickými texty lekcionáře, svátkem připadajícím na příslušný den, nebo je zvoleno a biblické texty jsou s tímto zřetelem vybírány.
Prvním krokem přípravy liturgie je práce (nejlépe týmová) s biblickými texty. J. Smolík (Kážeme Krista díl I.) doporučuje následující postup při přípravě homilie (a tím i dalších částí liturgie):
modlitba
přečtení
formulace bezprostředních nápadů
porovnání překladů
sledovat varianty textu
sledovat kontext
sledovat paralely
projít konkordancie
přečíst komentáře
formulovat kazatelské nápady
 
Kromě homilie (biblického kázání), která interpretuje biblickou zvěst do současnosti je dobré připravit jeden či více krátkých úvodů k biblickým čtením. Mohou se týkat např. uvedení do kontextu, navedení posluchačů na klíčové místo textu, zmínky o dobovém pozadí, které usnadní porozumění a pod.
 
Z rozboru biblických textů a z tématu dne vyplývají náměty i pro výběr zpěvů propria (zpěvů přímo ovlivněných tématem slavnosti)
vstupní zpěv
zpěvy mezi čteními
zpěv k přípravě darů
zpěvy k přijímání
závěrečný zpěv
 
Na tématu liturgie jsou nezávislé zpěvy ordinaria (zpěvy patřící k řádu liturgie jako takové)
Kyrie - pokud je zařazeno, např. v době postu jako kající zpěv, či jako aklamace v přímluvách
Gloria - pokud je zařazeno, např. v době Vánoc jako vstupní zpěv
Sanktus, případně další aklamace během eucharistické modlitby (zvláště závěrečné Amen)
Agnus - zpěv k lámání chleba
 
Přímluvy jsou částí, které je vyhrazena shromáždění (s výjimkou úvodu a závěru). Mohou se v nich promítnout motivy dané tématem dne, ale nemusí. Přímluvy mají především spojovat shromáždění se světem - mají se týkat obecných potřeb (problémy světa, církví, jakkoli trpících) a potom potřeb daného shromáždění. Jsou možná i jiná členění (jako zdroj využít např. biblické perikopy, sdělovací prostředky, lidi kolem sebe)
 
K přípravě liturgie patří příprava liturgického prostoru. Na zřeteli máme hledisko liturgicko-eklesiologické (úprava stolů a míst účastníků, umístění symbolů), funkční i estetické (zachování průchodů,další výzdoba).
Sada liturgických nádob obsahuje misku na chléb (patenu), kalich, konvici na víno (užívá se, pokud by kalich nestačil, tj. asi při více než 25 přijímajících), konvičku na vodu, svícen.. Nádoby jsou doplněny ubrousky. Jednak ubrus pod kalich a patenu (korporál), jednak ubrousek k otírání kalicha (purifikatorium - užíváme zpravidla papírové kapesníčky, které po použití pálíme) a velum.
Chléb připravujeme pokud možno z jednoho kusu (lépe symbolizuje jednoho Krista, který se dává všem). Jednotlivé kousky (podle počtu přijímajících) naznačíme, aby bylo usnadněno lámání. Víno přírodní, obvykle červené (lépe symbolizuje krev) v množství asi 1 dcl na 10 přijímajících.