Jste zde

Liturgika

Seriál Obnova liturgie z let 1993-95

(Pavel Hradilek)

Eucharistická modlitba - Stůl božího slova - Úloha obce v liturgii - Úloha předsedajícího v liturgii - Úloha jáhna v liturgii - Eucharistická úcta - Kalich - Liturgie svátostí - Svátosti křesťanské iniciace - Exhibice nemocné církveLiturgie na 27. konferenci IEF v DurhamuKřest dětí - Svátosti křeťanské dospělosti - Liturgie smíření - Liturgie manželství - Liturgie v péči o nemocné - Naděje katolictví v zemích českých (B. Bouše) -  Ticho v liturgii - Dát přednost zpěvu nebo recitaci? - Způsob podávání eucharistie

Anafory

Anafora sv. Marka (Pavel Hradilek)

Denní modlitba

Ekumenická liturgie

Eucharistická slavnost

Liturgie slova (Pavel Hradilek)
Prezidiální modlitby (Pavel Hradilek)
Přímluvy (Pavel Hradilek)
Políbení pokoje (Giselbert Deussen)
Pod obojí (Josef Myslivec)
Eucharistická úcta (Josef Myslivec)
Teologie a eucharistie (Alexander Schmemann)

Iniciace

Přijímání nemluvňat (David Holeton)
Žehnání svatého myra (Pavel Hradilek)

Liturgický prostor

Liturgická hudba

Slavení jedním srdcem, jedním hlasem 1. část 2. část (Barbora Mráčková)

Liturgický rok

Původ Vánoc (Pavel Hradilek)

Josef  (Josef Myslivec)
Svátky po Letnicích (Josef Myslivec)
Václav (Josef Myslivec)
František (Josef Myslivec)
Martin (Josef Myslivec)

Ekumenické kalendárium (Jaroslav Vokoun, Martin Vaňáč)

Manželství

Svatební liturgie (Pavel Hradilek)

Obec a liturgické služby v ní

O církvi a liturgii (Petr Jandejsek)
Ministeria jako výraz křestního poslání (Pavel Hradilek)
Liturgické služby laiků v dějinách (Zdeněk Demel)
Liturgie obnovy závazků lektorů a akolytů  (Pavel Hradilek)
Liturgická role jáhna dnes (David Holeton)
Liturgie v malé obci  (Pavel Hradilek)

Protestantská liturgie

Řeč těla v liturgii

Stání, sedění, klečení (Klemens Richter)
Bití v prsa (Klemens Richter)
"Malé" znamení kříže (Klemens Richter)
Pozdravení pokoje (Klemens Richter)
Liturgický polibek - odcizující znamení? (Klemens Richter)
Tanec a hra – živá znamení víry (Klemens Richter)

Smíření

Liturgie smíření (Pavel Hradilek)
Postní liturgie smíření (Pavel Hradilek)
Pokání dnes a kdysi (Helena Škubalová)
Smíření a eucharistie (David R Holeton)
Odpuštění a smíření  (Karl Schlemmer)
Smíření v křesťanské obci  (Pavel Hradilek)

Varia

Jeruzalém – svaté město židovství, křesťanství a islámu (Zuzana Hrašová)
Od magie k mystagogii (Pavel Hradilek)
Čin lidu: rozhovor s Františkem Kunetkou (Pavel Hradilek)
Čtyřicet let liturgické konstituce(Pavel Hradilek)
Liturgie jako památka vykoupení (Eva Cerniňáková)
Liturgická nerozhodnost zalitá do betonu (Reinhold Reck)
Zlatý věk rubricistiky se vrací (Pavel Hradilek)
Otázky nad jednou vatikánskou instrukcí (Martin Vaňáč)
Liturgická roucha – významný liturgický symbol či výsada hierarchů? (Svatopluk Nevrkla)
Liturgická roucha (David R. Holeton)
Liturgické hnutí kdysi - živá bohoslužba dnes (Sigisbert Kraft)
Vzkříšení a pohřební liturgie (Andrés Torres Queiruga)
Vánoční a novoroční bohoslužby v ČT (Pavel Hradilek)
K článku Půlnoční u Marina ve Zdi (Jiří Novák)
Vzkříšení a pohřební liturgie (Andrés Torres Queiruga)
Svátostná povaha světa a člověka v teologii Alexandra Schmemanna (Ivana Macháčková)
Srovnání pojetí symbolu v díle Paula Ricoeura a Alexandra Schmemanna (Martina Talpová)
Liturgický slovník (Pavel Hradilek)
Kniha showmana a mystagoga zároveň (Pavel Hradilek)
Anglikánská bohoslužba: od imperialismu k ekumenismu (David R Holeton)
Česká liturgie (David Holeton)
Mše v tradičním ritu (Jiří G. Kohl) 230
 

V nemoci

Znamení spásy v nemoci (Klemens Richter)
Eucharistie nemocným (Pavel Hradilek)

Znamení

Žehnání (Martina Talpová)

Děti

Dětská eucharistická liturgie (Pavel Hradilek)
Děti a liturgie (Marie Bernardová)

Řím

Římské tituli (Pavel Hradilek)
Stationární bohoslužby (Pavel Hradilek)
Obsah římských statií (Pavel Hradilek)

Proměny liturgie v klíčových epochách (Pavel Hradilek)

Liturgie v Jeruzalémě 4. stol. 
Charakteristika středověké liturgie
Liturgie v době reformace