Jste zde

Ekumenický lekcionář

 

Rok C (začíná 1. nedělí adventní r. 2009, 2012, 2015)
 
1. čtení
žalm
2. čtení
evangelium
Advent
 
 
 
 
1. neděle adventní
Jr 33, 14-16
Ž 25, 1-10
1 Te 3, 9-13
L 21, 25-36
2. neděle adventní
Bar 5, 1-9 nebo Mal 3, 1-4
L 1, 68-79
Fp 1, 3-11
L 3, 1-6
3. neděle adventní
Sf 3, 14-20
Iz 12, 2-6
Fp 4, 4-7
L 3, 7-18
4. neděle adventní
Mi 5, 2-5a
L 1, 47-55 nebo Ž 80, 1-7
Žd 10, 5-10
L 1, 39-45.
(46-55)
 
Vánoční doba
 
 
 
 
Narození Páně 1.řada
Iz 9, 2-7
Ž 96
Tt 2, 11-14
L 2, 1-14
(15-20)
Narození Páně 2.řada
Iz 62, 6-12
Ž 97
Tt 3, 4-7
L 2, (1-7) 8-20
Narození Páně 3.řada
Iz 52, 7-10
Ž 98
Žd 1, 1-4.(5-12)
J 1, 1-14
1. neděle po Vánocích
1 Sa 2, 18-20. 26
Ž 148
Ko 3, 12-17
L 2, 41-52
1. leden - Jména Ježíš (Marie, Matky boží)
Nu 6, 22-27
Ž 8
Ga 4, 4-7 nebo Fp 2, 5-11
L 2, 15-21
1. leden - Nový rok
Kaz 3, 1-13
Ž 8
Zj 21, 1-6a
Mt 25, 31-46
2. neděle po Vánocích
Jr 31, 7-14 nebo Sir 24, 1-2
Ž 147, 12-20 nebo Mdr 10, 15-21
Ef 1, 3-14
J 1, (1-9).10-18
 
Doba Zjevení Páně
 
 
 
Zjevení Páně
Iz 60,1-6
Ž 72, 1-7.10-14
Ef 3, 1-12
Mt 2, 1-12
Křtu Páně
Iz 43, 1-7
Ž 29
Sk 8, 14-17
L 3, 15-17.21-22
2. neděle po Zjevení
Iz 62, 1-5
Ž 36, 5-10
1 K 12, 1-11
J 2, 1-11
3. neděle po Zjevení
Neh 8, 1-3.5-6.8-10
Ž 19
1 K 12, 12-31a
L 4, 14-21
4. neděle po Zjevení
Jr 1, 4-10
Ž 71, 1-6
1 K 13, 1-3
L 4, 21-30
5. neděle po Zjevení
Iz 6, 1-8.(9-13)
Ž 138
1 K 15, 1-11
L 5, 1-11
 
 
 
 
 
6. neděle po Zjevení
Jr 17, 5-10
Ž 1
1 K 15, 12-20
L 6, 17-26
7. neděle po Zjevení
Gn 45, 3-11.15
Ž 37, 1-11.
39-40
1 K 15, 35-38. 42-50
L 6, 27-38
8. neděle po Zjevení
Sir 27, 4-7
Iz 55, 10-13
Ž 92, 1-4.
12-15
1 K 15, 51-58
L 6, 39-49
9. neděle po Zjevení
1 Kr 8, 22-23.
41-43
Ž 96, 1-9
Ga 1, 1-12
L 7, 1-10
Poslední ned.po Zjevení
Ex 34, 29-35
Ž 99
2 K 3,12 - 4,2
L 9, 28-36.
(37-43)
 
Doba postní
 
 
 
 
Popeleční středa
Jl 2, 1-2.12-17
Iz 58, 1-12
Ž 51, 1-17
2 K 5,20b-6,10
Mt 6, 1-6.
16-21
1. neděle postní
Dt 26, 1-11
Ž 91, 1-2.9-16
Ř 10, 8b-13
L 4, 1-13
2. neděle postní
Gn 15, 1-12. 17-18
Ž 27
Fp 3,17 - 4,1
L 13, 31-35
L 9, 28-36
3. neděle postní
Iz 55, 1-9
Ž 63, 1-8
1 K 10, 1-13
L 13, 1-9
4. neděle postní
Joz 5, 9-12
Ž 32
2 K 5, 16-21
L 15, 1-3.
11b-32
5. neděle postní
Iz 43, 16-21
Ž 126
Fp 3, 4b-13
J 12, 1-8
6. neděle post.
Liturgie palem
L 19, 28-40
Ž 118, 1-2.
19-29
 
 
Liturgie utrpení
Iz 50, 4-9a
Ž 31, 9-16
Fp 2, 5-11
L 22,14 - 23,56
L 23, 1-49
 
Svatý týden
 
 
 
 
Pondělí
Iz 42, 1-9
Ž 36, 5-11
Žd 9, 11-15
J 12, 1-11
Üterý
Iz 49, 1-7
Ž 71, 1-14
1 K 1, 18-31
J 12, 20-36
Středa
Iz 50, 4-9a
Ž 70
Žd 12, 1-3
J 13, 21-32
Čtvrtek
Ex 12, 1-4
(5-10)11-14
Ž 116, 1-2.12-19
1 K 11, 23-26
J 13, 1-17.
31b-35
Pátek
Iz 52,13-53,12
Ž 22
Žd 10, 16-25 Žd 4, 14-16;
5, 7-9
J 18,1 - 19,42
Sobota
Job 14, 1-4
nebo Pl 3, 1-9. 19-24
Ž 31, 1-4.15-16
1 P 4, 1-8
Mt 27, 57-66
J 19, 38-48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doba velikonoční
 
 
 
Velikonoční vigilie
Gn 1,1 - 2,4a
Ž 136, 1-9.23-26
 
 
 
Gn 7, 1-5.11-18;   8, 6-18;
9, 8-13
Ž 46
 
 
 
Gn 22, 1-18
Ž 16
 
 
 
Ex 14, 10-31;
15, 20-21
Ex 15, 1b-13. 17-18
 
 
 
Iz 55, 1-11
Iz 12, 2-6
 
 
 
Bar 3, 9-15. 32-4,4
neb Př 8, 1-8. 19-21; 9, 4b-6
Ž 19
 
 
 
Ez 36, 24-28
Ž 42 a 43
 
 
 
Ez 37, 1-14
Ž 143
 
 
 
Sf 3, 14-20
Ž 98
 
 
 
Ř 6, 3-11
Ž 114
 
L 24, 1-12
Zmrtvýchvstání Páně - ráno
Sk 10, 34-43
Iz 65, 17-25
Ž 118, 1-2. 14-24
1 K 15, 19-26
Sk 10, 34-43
J 20, 1-18
L 24, 1-12
večer
Iz 25, 6-9
Ž 114
1 K 5, 6b-8
L 24, 13-49
2. neděle velikonoční
Sk 5, 27-32
Ž 118, 14-29
nebo Ž 150
Zj 1, 4-8
J 20, 19-31
3. neděle velikonoční
Sk 9, 1-6.
(7-20)
Ž 30
Zj 5, 11-14
J 21, 1-19
4. neděle velikonoční
Sk 9, 36-43
Ž 23
Zj 7, 9-17
J 10, 22-30
5. neděle velikonoční
Sk 11, 1-18
Ž 148
Zj 21. 1-6
J 13, 31-35
6. neděle velikonoční
Sk 16, 9-15
Ž 67
Zj 21, 10.22 - 22,5
J 14, 23-29
nebo J 5, 1-9
Nanebevstou-pení Páně
Sk 1, 1-11
Ž 47
nebo Ž 93
Ef 1, 15-23
L 24, 44-53
7. neděle velikonoční
Sk 16, 16-34
Ž 97
Zj 22, 12-14. 16-17.20-21
J 17, 20-26
Letnice
Sk 2, 1-21
Gn 11, 1-9
Ž 104, 24-34. 35b
Ř 8, 14-17
Sk 2, 1-21
J 14, 8-17.
(25-27)